Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają  na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Szrota pt.  „Ocena zawilgocenia transformatorów energetycznych z niejednorodną lub zestarzaną izolacją papierowo-olejową, która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2011 r. o godzinie 10:15 w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37.

Promotor:

dr hab. inż. Jan Subocz, prof. nadzw. ZUT
Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:

dr hab. inż. Paweł Żukowski, prof. nadzw. PL
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Konstanty Marek Gawrylczyk
Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, ul. 26 Kwietnia 10