Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Zenkera p.t „Wpływ struktury oleju i papieru na relaksację dielektryczną kanałów olejowych transformatorów, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godzinie 10:15 w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37.

Promotor:

dr hab. inż. Jan Subocz, prof. nadzw. ZUT
Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:

dr hab. inż. Dariusz Zmarzły, prof. nadzw.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Opolska,

dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. nadzw. ZUT
Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Elektrycznego ZUT, ul. 26 Kwietnia 10.