Spotkanie informacyjne: stypendia Marii Skłodowskiej-Curie szansą na rozwój międzynarodowej kariery naukowej

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim zaprosza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie szansą na rozwój międzynarodowej kariery naukowej”, które odbędzie się 10 maja 2019 r. w godz. 9:00 – 13:30, w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego przy Alei Papieża Jana Pawła II 22A.

Wydarzenie skierowane jest do naukowców, którzy szukają możliwości międzynarodowego rozwoju swojej kariery naukowej oraz dla doświadczonych naukowców, którzy chcieliby przyjąć naukowca z zagranicy w ramach stypendiów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie.

Spotkanie poprowadzi Edyta Pazura-Umecka, która jest specjalistką z zakresu stypendiów MSCA. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się jaka jest istota stypendiów indywidualnych oraz jakie korzyści płyną z bycia stypendystą Marii Skłodowskiej-Curie. Szczegółowo zostanie omówiona struktura wniosku wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi pisania wniosków projektowych. Spotkanie wzbogacone będzie prelekcją naukowca oceniającego tego typu wnioski w Komisji Europejskiej, Pana dra inż. Remigiusza Panicza z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT.

W związku z dodatkowym mechanizmem finansowym w ramach stypendiów indywidualnych dla tzw. Widening Countries szczególnie zachęcamy do uczestnictwa naukowców, którzy chcieliby pełnić funkcję supervisora dla badaczy, którzy byliby goszczeni w polskich instytucjach.

Na szkolenie obowiązuje rejestracja: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/stypendia-indywidualne-marii-sklodowskiej-curie-szansa-na-rozwoj-miedzynarodowej-kariery-naukowej