Szkolenie: EIC Accelerator Pilot (SME Instrument II fazy)

6 czerwca 2019  odbędzie się szkolenie dotyczące nowych konkursów na finansowanie projektów badawczo-innowacyjnych Europejskiej Rady ds. Innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem EIC Accelerator Pilot (SME Instrument II fazy) – instrumentu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie i przeprowadzi je Michał Grudziński, konsultant ds. Programów Badawczych UE. Opowie między innymi o najnowszych konkursach EIC na projekty badawczo-innowacyjne dla naukowców i przedsiębiorców, o ich podstawowych wymaganiach, a także o tym jak należy wnioskować o przyznanie finansowania. Szczegółowo zostanie przedstawiony odmieniony SME Instrument II fazy, obecnie EIC Accelerator Pilot, który jako pierwszy zastosuje formułę blended finance (finansowanie mieszane).

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:

https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/eic-accelerator-pilot-sme-instrument-ii-fazy-oraz-inne-konkursy-europejskiej-rady-ds-innowacji