Trzeci nabór na wyjazdy dydaktyczne oraz szkoleniowe w ramach programu Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu trzeciego naboru na wyjazdy dydaktyczne oraz szkoleniowe realizowane w roku 2018/2019.

Harmonogram naboru zaplanowany jest następująco:

3 grudnia – 31 stycznia: nabór wniosków

A. wyjazdy dydaktyczne – nabór na wydziale (wnioski należy składać u pełnomocnika dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą)
B. wyjazdy szkoleniowe – nabór centralny (wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej) – w ramach tego naboru nauczyciele akademiccy mogą złożyć wniosek tylko wówczas, jeśli celem wyjazdu jest podnoszenie kompetencji metodycznych (preferowany specjalistyczny kurs metodyczny)

1 – 15 lutego: ocena wniosków

A. wyjazdy dydaktyczne – przez wydziałową komisję rekrutacyjną powołaną przez dziekana
B. wyjazdy szkoleniowe – przez centralną komisję rekrutacyjną powołaną przez Rektora

do 28 lutego 2019 – ogłoszenie wyników drugiego naboru 2018/2019

Informacje szczegółowe o naborach oraz wymagane dokumenty znaleźć można na stronach:

http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-szkoleniowe.html

http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-dydaktyczne.html