Komunikat nr 32 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających delegatów na uczelniane zebranie wyborcze wybierające przedstawicieli do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 32 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających delegatów na uczelniane zebranie wyborcze wybierające przedstawicieli do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich