Obowiązkowe badania lekarskie studentów studiów niestacjonarnych

Studenci studiów niestacjonarnych, którym termin ważności zaświadczeń lekarskich upływa w roku akademickim 2018/19, zobowiązani są do poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim .

Badania zostaną przeprowadzone w Poradni Ogólnej SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie (ul. Bohaterów Warszawy 51) na podstawie dowodu osobistego oraz indywidualnych skierowań (do odebrania w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego):

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 8:00-14:00
  • wtorek w godz.: 11:00-13:00 oraz 13:30-18:00

 

Studenci, którzy nie mogą zgłosić się do Przychodni ZUT ( dotyczy m.in. osób spoza Szczecina) mogą wykonać bezpłatne badanie w przychodniach, które mają podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim, na podstawie skierowań wydanych w Dziekanacie Wydziału określających czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia.

Jednocześnie ostrzegamy, że studenci bez aktualnych zaświadczeń lekarskich nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych (§5 ust. 1 Zarządzenie nr 50 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie)