Obowiązkowe badania lekarskie studentów studiów stacjonarnych

Studenci studiów stacjonarnych, którym termin ważności zaświadczeń lekarskich upływa w roku akademickim 2018/19, zobowiązani są do poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim.

 

Terminy badań 

 

Godziny badań
8:00-14:00

 

Miejsce badań

SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie
Poradnia Ogólna
ul. Bohaterów Warszawy 51

 

Ważne informacje

  • badania zostaną przeprowadzone na podstawie dowodu osobistego oraz indywidualnych skierowań (do odebrania w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego),
  • osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie będą pokrywać koszty obowiązkowych badań we własnym zakresie,
  • studenci bez aktualnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych (§5 ust. 1 Zarządzenie nr 50 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie)