Dodatkowy zjazd dla studentów studiów niestacjonarnych

Zgodnie z Komunikatem nr 7 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 marca 2018 r., wprowadza się dodatkowy zjazd dla studentów studiów niestacjonarnych I, II, i III stopnia w terminie 30-31 marca 2019 r.