Termin wyboru tematu pracy dyplomowej dla studentów 6. semestru S1

Przypominamy, że zgodnie z Procedurą dyplomowania ZUT w Szczecinie, student 6. semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia ma obowiązek wybrać temat pracy dyplomowej z Banku Tematów Prac Dyplomowych (publikowanego w systemie SIWE) do dnia 31 marca 2019 r. Opiekunem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki, który zgłosił wybrany temat. Student zobowiązany jest do uzgodnienia z opiekunem zasad realizacji pracy.

Istnieje możliwość zgłoszenia swojej propozycji tematu pracy dyplomowej za pośrednictwem wybranego nauczyciela akademickiego.

Jeśli student nie dokona wyboru tematu pracy w podanym powyżej terminie, temat pracy zostanie przydzielony odgórnie przez Prodziekana ds. studenckich.