Godziny rektorskie dla studentów studiów wyższych

Informujemy, że Rektor ZUT w Szczecinie wyznaczył w dniu 21 grudnia 2018 roku (piątek) od 13:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych ZUT w Szczecinie.