Wyjazdy na studia i praktyki w roku 2019/2020 w ramach programu Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe i praktyki zawodowe realizowane w roku akademickim 2019/2020 w ramach programu Erasmus+. Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie 01.07.2019 – 15.09.2020 (wyjazdy roczne, semestr zimowy, semestr letni).

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronach:

https://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/program-erasmus-dla-studentow/studia.html
https://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/program-erasmus-dla-studentow/praktyka.html

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać u Koordynatora Wydziałowego – Justyny Jończyk, dziekanat, pok. 213, w terminie do 28 lutego 2019 r.

Kandydaci na praktyki dołączają do wniosku potwierdzenie przyjęcia na praktykę w określonym formacie (m.in przybliżona data rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz język prowadzenia praktyki) – jest to warunek złożenia wniosku.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Dziale Mobilności Międzynarodowej. Na egzamin należy się zapisać, przesyłając zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom na adres mailowy: international@zut.edu.pl. Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2019.