Konkurs Siemensa na najlepszą pracę dyplomową

Zbliża się termin zgłaszania wniosków w kolejnej edycji Konkursu Siemensa na najlepszą pracę dyplomową.

Zgłaszane prace (inżynierskie oraz magisterskie) powinny obejmować swoją tematyką zagadnienia związane z automatyką i robotyką, wykorzystując wiedzę o urządzeniach i systemach w obszarach aktywności firmy Siemens. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione po 1 stycznia 2017 roku.

Dla autorów trzech najlepszych prac zostaną ufundowane nagrody pieniężne (I Nagroda 10 000 zł, II Nagroda 5000 zł, III Nagroda 3000 zł), natomiast każdy wydział (instytut) uczelni z którego będą się wywodzić laureaci otrzyma wyposażenie laboratorium w urządzenia sterujące PLC (jeden z zestawów wchodzących w skład specjalnej oferty dla dydaktyki).

Przewidziane są również dodatkowe wyróżnienia Siemensa dla prac, które w ciekawy sposób nawiązują do zastosowania systemów automatyki SIMATIC.

W tegorocznej edycji termin zgłaszania prac mija 30 kwietnia 2019 r.

Oficjalne informacje oraz regulamin konkursu opublikowane są na stronie: http://www.siemens.pl/simatic/praca_konkurs