Trwa nabór do kolejnej edycji „Najlepszych z najlepszych 4.0.”

Informujemy, że trwa nabór do projektu „Najlepsi z najlepszych 4.0.”, w ramach którego wybitnie uzdolnieni studenci będą mogli uzyskać wsparcie finansowe w rozwoju swojej aktywności naukowej w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach.

Studenci muszą spełniać następujące warunki:

  • być studentem/studentką studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek,
  • posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2,
  • posiadać pozytywna opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Termin składania wniosków: 28 czerwca 2019 r.

Szczegóły naboru znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/trwa-nabor-do-kolejnej-edycji-najlepszych-z-najlepszych-40