VI edycja konkursu dla studentów „Seeds for the Future”

Huawei we współpracy z najlepszymi uniwersytetami i uczelniami technicznymi w Polsce rozpoczął 6. polską edycję programu Seeds for the Future. Studenci zmierzą się z wyzwaniami z obszaru ICT, a autorzy najlepszych prac wyjadą na praktyki do siedziby głównej Huawei w Shenzhen w Chinach.

Seeds for the Future to program o zasięgu globalnym, mający na celu rozwój edukacji technologicznej wśród studentów uczelni wyższych. Zakłada on współpracę Huawei z uczelniami w zakresie rozwoju talentów oraz umożliwienia studentom odbycia praktyk, a także późniejszego rozwoju kariery w branży technologicznej, w tym potencjalnie w firmie Huawei.

Dla uczelni i studentów zainteresowanych udziałem w czwartej edycji Seeds for the Future Huawei przygotował następujące tematy:

  • 5G – szansa dla rozwoju technologicznego i gospodarczego
  • Sztuczna inteligencja – zastosowania bliskie społeczeństwu
  • Cloud computing – zastosowanie w biznesie/w trzecim sektorze i administracji publicznej
  • Temat zaproponowany przez uczelnię dotyczący sektora ICT

Pisemne prace konkursowe o objętości od 4 do 7 stron podejmujące powyższe zagadnienia należy nadsyłać do 31 maja br. do koordynatora programu z ramienia ZUT – dr. inż. Mirosława Mościckiego. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali, która odbędzie się w czerwcu. Dziesięciu laureatów zostanie zaproszonych na warsztaty technologiczne w siedzibie głównej Huawei w Shenzhen w Chinach, które zorganizowane będą na przełomie sierpnia i września 2019 r.

Szczegółowe informacje o programie: https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/edukacja/wystartowala-vi-edycja,b1186077866