Zaproszenie na wyjątkowy wykład prof. Janusza Konrada z Boston University

Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT ma zaszczyt zaprosić na wykład pt. „Towards Autonomous Video Surveillance”, który wygłosi Absolwent Wydziału Elektrycznego prof. Janusz Konrad – IEEE Signal Processing Society Distinguished Lecturer. Wydarzenie będzie miało miejsce we wtorek 28 maja 2019 r. o godz. 10:15 w Audytorium im. Profesora Stanisława Skoczowskiego w budynku WE ZUT przy ul. 26 Kwietnia 10.

Profesor Janusz Konrad aktualnie zatrudniony jest w Boston University, Department of Electrical and Computer Engineering. Swoją karierę naukową po studiach na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej rozpoczynał jako asystent w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej w latach 1980-1984, uzyskując następnie doktorat w McGill University w Montrealu w 1989 r. Po doktoracie podjął pracę w INRS-Télécommunications w Montrealu (na stażu podoktorskim jako post-doctoral fellow, a następnie faculty member), a od 2000 r. do chwili obecnej jest zatrudniony w Boston University. Jest aktywnym członkiem IEEE Signal Processing Society, w tym licznych komitetów programowych czasopism IEEE (m.in. jako Senior Area Editor w IEEE Transactions on Image Processing) oraz EURASIP (m.in. jako Area Editor w EURASIP Signal Processing: Image Communication), a także organizatorem kilkunastu konferencji międzynarodowych oraz laureatem kilkunastu nagród IEEE i EURASIP za najlepsze publikacje. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje przetwarzanie sekwencji wideo, widzenie komputerowe i analizę obrazów, systemy stereowizyjne oraz 3D, wizyjne sieci sensoryczne, interfejsy człowiek-komputer oraz cyberbezpieczeństwo.

Szczegółowa biografia prof. Janusza Konrada dostępna jest pod adresem http://sites.bu.edu/jkonrad/
Więcej informacji o programie IEEE Signal Processing Society Distinguished Lecturers można znaleźć na stronie https://signalprocessingsociety.org/professional-development/distinguished-lecturers

Poza wykładem na WE ZUT, prof. Janusz Konrad zaproszony został do wygłoszenia polskojęzycznych wykładów w ramach ww. programu IEEE także na Politechnice Wrocławskiej oraz Warszawskiej.

Towards Autonomous Video Surveillance – zapowiedź i streszczenie wykładu

It is estimated that in 2014 there were over 100 million surveillance cameras in the world. Fueled by security concerns, this number continues to steadily grow. As monitoring of video feeds by human operators is not scalable, automatic surveillance tools are needed. In this talk, I will cover a complete video surveillance processing chain, developed over years at Boston University, from low-level video analysis to summarization of dynamic events. I will focus on three fundamental questions posed in video surveillance: „How to detect anomalous events in a visual scene? How to classify those events? How to represent them succinctly?’’ First, I will present „behavior subtraction’’, an extension of „background subtraction’’ to scenes with dynamic backgrounds (e.g., water surface that is notoriously difficult to handle), that can detect complex anomalies in surveillance video. Then, in order to classify activities within the detected anomalies, I will discuss activity recognition on covariance manifolds. Finally, I will describe „video condensation’’, a computational method to succinctly summarize activities of interest for efficient evaluation by human operators.