Szkolenie z zakresu produktów ETI POLAM

Akademickie Koło SEP podjęło współpracę z firmą ETI POLAM, która jest jednym z wiodących producentów w branży elektrycznej. Ich produkty są często wybierane przez przedsiębiorstwa zajmujące się wykonawstwem instalacji elektrycznych w budownictwie, przemyśle i energetyce.

Pierwszym krokiem podjętej współpracy jest zorganizowanie na Wydziale Elektrycznym prezentacji multimedialnej o charakterze szkoleniowo-informacyjnym z zakresu produktów firmy ETI POLAM, który odbędzie się dnia 6 kwietnia bieżącego roku w sali A209 w godzinach 9.00 – 12.00.

Korzyści, jakie niesie uczestnictwo w wykładzie to poszerzenie wiedzy zdobytej na uczelni w praktyczne aspekty, rozeznanie się w aktualnym rynku zaopatrzenia w dziedzinie osprzętu elektrycznego stosowanego w budownictwie, przemyśle i energetyce oraz poznanie oprogramowania wspomagającego projektowanie i dobór urządzeń zabezpieczających. Zdobyta wiedza pozwoli studentom, jako przyszłym pracownikom, szybkie wejście w rynek pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Program prezentacji znajduje się do pobrania na stronie AK SEP: http://www.sep.zut.edu.pl