Wykład „Zastosowanie układów FPGA w mechatronice”

Dziekan Wydziału Elektrycznego zaprasza studentów, doktorantów i pracowników Wydziału na wykłady profesora wizytującego z Akademii Górniczo-Hutniczej dr hab. inż. Macieja Petko pod tytułem: „Zastosowanie układów FPGA w mechatronice”

Wykłady odbędą się:

  • 8 marca 2011r, godz. 12.15-17.00, sala A 209 (budynek WE przy ul. Sikorskiego 37)
  • 9 marca 2011r, godz. 09.15-14.00, sala A 209 (budynek WE przy ul. Sikorskiego 37)

Dla studentów III roku S1 specjalności TIwAP i TIwE obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Zaplanowane w tym czasie zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym przez nauczyciela prowadzącego ze studentami.