Przedmioty obieralne w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 – głosowanie

W dniu 03.06.2019 r. w e-dziekanacie uruchomiono moduł głosowania na przedmioty obieralne, które będą realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20.

Głosowanie polega na wybraniu z lewej strony pozycji „Wybór bloków i przedmiotów obieralnych”. Na ekranie pojawi się lista wszystkich bloków obieralnych realizowanych przez studenta w semestrze zimowym.  Przy każdym z nich po prawej stronie umieszczony jest link „Wybór”.  Po zaznaczeniu  wybranego przedmiotu należy nacisnąć przycisk strzałki, przesuwając ten przedmiot na prawą stronę, a następnie przycisk „Dalej”. Na kolejnym ekranie trzeba potwierdzić wybór. Czynności te należy powtórzyć dla wszystkich bloków obieralnych.

Zakończenie głosowania nastąpi 16.06.2019 r.