Przerwy w dostępie do usług Uczelnianego Centrum Informatyki

W związku z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych w Uczelnianym Centrum Informatyki, w dniu 13 listopada wystąpią przerwy w dostępie do usług sieciowych.