Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium ministra składa w dziekanacie wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2019 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyzwania ww. stypendium znajdują się na stronie MNiSW

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i tryby przyznawania stypendium MNiSW