Warsztaty pt. „Ekosystem IoT” – Rekrutacja

Trenerzy: Tieto Poland Sp. z o.o.
Piotr Lech KPSiIM WE

Zapraszamy do udziału w warsztatach dedykowanych są dla studentów stopnia drugiego sem. 3 Wydziału Elektrycznego oraz członków SKN Teleinformatyki Apacz 500.

Planowane zajęcia – marzec – maj 2019 – jedno 2-3 godzinne spotkanie popołudniowe w tygodniu (dodatkowo wymagana jest praca własna poza godzinami spotkań z trenerami). Harmonogram spotkań zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji.

Tematyka warsztatów związana jest z budową kompletnego Ekosystemu IoT, z własną warstwą systemową zbudowaną w modelu klient-serwer i „managementem” realizującym zadanie przykładowego zagadnienia sterowania zdefiniowanego dla potrzeb projektu.

Wymagania wstępne:

– znajomość programowania w języku C/C++,
– podstawowa znajomość działania sieci IP,
– podstawowa znajomość systemu Linux w zakresie obsługi dystrybucji Debian/Ubuntu.

W zakres kursu wchodzą zagadnienia:

1- Git – zarządzanie projektem
2- Podwaliny systemu Linux – budowa jądra systemu np. OpenWRT – cross kompilacja, tworzenie obrazu systemu, uruchomienie na urządzeniu (RPI)
3- zarządzanie systemowe zasobami
– budowa serwera zarządzającego \demona\ wykorzystująca protokół Telnet (gniazda Linux, funkcje systemowe i bash)
– tworzenie drivera, zarządzanie modułami kernela Linuxa
– komunikacja kernel – user space (zapoznanie z katalogiem urządzeń „/dev” oraz NetLink)
– opcjonalna budowa aplikacji klienta podsystemu zarządzania
4 – budowa sterownika i aplikacji sterującej współpracującej z systemem zarządzania.

Liczba miejsc ograniczona do 14. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie listu motywacyjnego do 15 lutego 2019 r. na adres piotr.lech@zut.edu.pl. Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie oceny przesłanych listów motywacyjnych.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji lub odwołania kursu w przypadku, kiedy nie będzie możliwe obsadzenie pełnej grupy 14 os.