Wpisy do Złotej Księgi ZUT w Szczecinie

W dniu 26 października 2012 r. w Sali Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło się spotkanie JM Rektora ZUT z najlepszymi absolwentami roku akademickiego 2009/2010 oraz 2010/2011 wyróżnionymi wpisem do Złotej Księgi Absolwentów. Wśród nagrodzonych znalazło się 6 absolwentów Wydziału Elektrycznego: mgr inż. Henryk Rusielewicz, średnia ocen – 4,86 absolwent kierunku N2 EiT w[…] Czytaj dalej

Pobyt prof. dr hab. inż. Ryszarda Pałki na Uniwersytecie w Pavii

W dniach 24-28. września br. prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka przebywał na Uniwersytecie w Pavii, jako wykładowca na Międzynarodowej Szkole Doktorantów, biorąc udział w kursie „Advanced Topics in Electrical and Electronic Engineering and Informatics“. W ramach swojej wizyty przeprowadził trzy wykłady na temat aktualnych trendów rozwojowych magnetycznych łożysk nadprzewodnikowych, a także optymalizacji maszyn elektrycznych[…] Czytaj dalej

Kolejny wykład dla młodzieży ponadgimnazjalnej za nami

W dniu 10 października 2012 r. odbyło się drugie z cyklu dziesięciu spotkań przedstawicieli kół naukowych działających na Wydziale Elektrycznym ZUT z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych. Na przygotowany przez SKN Inżynierii Biomedycznej Akson wykład „Neuroprocesory i biosensory – przyszłość elektroniki”, który odbył się w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10, przybyło 57 uczniów szczecińskich[…] Czytaj dalej

DUTek powraca po wakacjach

W sobotę 13 października dwie pierwsze grupy młodych studentów Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego uczestniczyły w zajęciach na Wydziale Elektrycznym. W ramach zajęć zbudowaliśmy z klocków LEGO Mindstorms miedzy innymi pojazd elektryczny. Jesteśmy przekonani, że zadowoleni uczestnicy wrócą na nasz Wydział w przyszłości już jako pełnoprawni studenci naszej uczelni. Zapraszamy na kolejne spotkanie!

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych. Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dorobek naukowy o profilu zgodnym ze specjalnością naukową Katedry, doświadczenie dydaktyczne w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub praktyka[…] Czytaj dalej