Wydział Elektryczny członkiem elitarnego klubu

Od dnia 15 lipca 2013 r. Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie został oficjalnie przyjęty do elitarnego  grona uczelni z całego świata uczestniczących w programie szkoleniowym znanej firmy National Instruments pod nazwą NI LabView Academy. W trakcie programu studenci otrzymują narzędzia niezbędne do zdobycia wiedzy i umiejętności, które mogą potwierdzić przystępując do egzaminu Certified LabVIEW Associate[…] Czytaj dalej

III Polska Konferencja Optyczna

W dniach 30 czerwca – 4 lipca br. w Sandomierzu odbyła się trzecia edycja Polskiej Konferencji Optycznej. Organizacją zajęła się Katedra Telekomunikacji i Fotoniki WE ZUT we współpracy z Sekcją Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W konferencji wzięło udział ponad stu uczestników z różnych ośrodków naukowych, w tym duża liczba doktorantów. Na uwagę zasługiwał wysoki poziom[…] Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki. Kandydaci na stanowisko starszego wykładowcy powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, znajomość języka angielskiego, dorobek naukowy o profilu zgodnym ze specjalnością naukową Katedry, kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim w[…] Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Elektrotechniki Przemysłowej

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole Dydaktycznym Elektrotechniki Przemysłowej. Kandydaci na stanowisko starszego wykładowcy powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, dorobek naukowy o profilu zgodnym ze specjalnością naukową Zespołu, kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie elektrotechniki przemysłowej, 8[…] Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki. Kandydaci na stanowisko starszego wykładowcy powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, znajomość języka angielskiego, dorobek naukowy o profilu zgodnym ze specjalnością naukową Katedry, kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim w[…] Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki. Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dorobek naukowy o profilu zgodnym ze specjalnością naukową Katedry, doświadczenie dydaktyczne w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub[…] Czytaj dalej