Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Adriana Herberga

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Adriana Herberga p.t. „Modelowanie zjawiska drgań samowzbudnych w procesie skrawania za pomocą sieci rozmyto- neuronowych modeli lokalnych”, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2012r. o godzinie 10:15 w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37.

Promotor:

dr hab. inż. Stefan Domek, prof. nadzw. ZUT
Wydział Elektryczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
Wydział Transportu i Elektrotechniki Politechnika Radomska,

prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow
Wydział Elektryczny Zachodniopomorski U niwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Elektrycznego ZUT, ul.26 Kwietnia 10.