Składanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów

Studenci, którym wydane zostały skierowania na badania lekarskie, zobowiązani są do przedstawienia w dziekanacie w terminie do 16 marca 2018 r. uzyskanego zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów na wybranych kierunkach.

Jednocześnie przypominamy, że studenci bez aktualnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych.