Zaproszenie na wydziałowe seminarium naukowe

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wydziałowym seminarium naukowym , które odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 r.  w budynku WE przy ul. Sikorskiego 37 (sala 209).

Program seminarium:

10:15 – 11:00

Elektromechaniczny przetwornik energii konstrukcji tarczowej wzbudzany hybrydowo  – mgr inż. Paweł Prajzendanc

11:00 -11:45

Rezonansowy, półprzewodnikowy generator impulsów wysokiego napięcia do generacji plazmy nietermicznej – mgr inż. Jacek Kołek