Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2011

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych jest organizatorem tegorocznej edycji Międzynarodowego Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2011. Sympozjum to już 47. spotkanie pracowników krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych i przemysłowych zajmujących się szeroko pojętą tematyką maszyn elektrycznych. Stanowić będzie forum do wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych prac dotyczących teorii, badań, eksploatacji i diagnostyki maszyn i napędów elektrycznych.[…] Czytaj dalej

Wizyta w Uniwersytecie w Brunszwiku

W dniach 09.12.2010-12.12.2010 pracownicy Katedry Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych (prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka, dr inż. Piotr Paplicki, dr inż. Sebastian Szkolny) przebywali z wizytą roboczą w Instytucie Maszyn Elektrycznych Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku, Niemcy. Podczas wyjazdu, w ramach umowy o współpracy obu jednostek, omawiane były problemy projektowania nowoczesnych maszyn elektrycznych do napędu samochodów[…] Czytaj dalej

Rewizyta w Politechnice Praskiej

W dniach 26.12.2010–29.12.2010 z rewizytą roboczą, w ramach umowy międzynarodowej pracownik naszego Wydziału prof. Z. Frąckiewicz wraz ze swoim doktorantem mgr inż. Jackiem Grochowalskim odwiedzili Katedrę Napędów Elektrycznych i Trakcji Wydziału Elektrycznego Politechniki Praskiej. Przedmiotem wizyty było zapoznanie się z wyposażeniem laboratoriów naukowych i dydaktycznych partnera oraz określenie zakresu i możliwości prowadzenia wspólnych badań w[…] Czytaj dalej

Umowa o współpracy z Federalnym Uniwersytetem Rio de Janeiro

W dniu 4 stycznia 2011 r. Wydział Elektryczny podpisał umowę o współpracy akademickiej i technicznej, naukowej i kulturalnej z Federalnym Uniwersytetem Rio de Janeiro. Współpraca polegać będzie na wymianie wykładowców, studentów i pracowników techniczno-administracyjnych oraz prowadzeniu wspólnych badań naukowych.

Porozumienie o współpracy z Prospel Sp. z o.o.

W dniu 10 stycznia 2011 r. Wydział Elektryczny podpisał kolejne porozumienie o współpracy z przedsiębiorstwem usługowym. Biuro Realizacji Projektów Prospel Sp. z o.o. zatrudnia doświadczonych inżynierów o dużej wiedzy fachowej w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, we wszystkich stadiach dokumentacji. Posiada bogate doświadczenie w projektach elektrotechnicznych i instalacyjnych wykonywanych dla podmiotów gospodarczych.[…] Czytaj dalej

Nasi studenci uhonorowani przez Prezydenta Miasta!

Z przyjemnością informujemy, że studenci IV roku kierunku Automatyka i Robotyka: p. Paweł Bitowt i p. Bartosz Sidorowicz, otrzymali stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin na rok akademicki 2010/2011. Wyróżnionym studentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Informacje o programie stypendialnym Prezydenta Miasta Szczecin można znaleźć na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp