Erasmus+: II nabór na praktyki zawodowe 2018/2019 otwarty

Informujemy o uruchomieniu drugiego naboru na wyjazdy na praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+. Aktualny nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się po 1 lipca 2018 i kończących się do 15 września 2019. 

Harmonogram naboru:

  • 3 kwietnia – 1 czerwca 2018

Wydziałowy nabór wniosków na wyjazdy na praktyki – wnioski składane u Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą. Warunkiem złożenia wniosku jest dołączenie potwierdzenia przyjęcia na praktyki w określonym terminie (daty rozpoczęcia i zakończenia) oraz potwierdzenia znajomości języka obcego – w tej edycji nie przewidziano egzaminu językowego.

  • do 20 czerwca 2018

Ogłoszenie wyników drugiego naboru na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2018/2019.