Nowa specjalność na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych” to nowa specjalność na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka na naszym Wydziale.  Jest przykładem całkowicie autorskiego podejścia do projektowania programów kształcenia. Łączy wymagania rynku pracy, aktualne i przyszłe uwarunkowania legislacyjne w zakresie wdrażania założeń Przemysłu 4.0 w Polsce z wieloletnim doświadczeniem i dokonaniami pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału. Jest efektem życzliwego dialogu Uczelni i Firm branż: automatyka i robotyka, budowa maszyn, motoryzacja, informatyka.

Program kształcenia w ramach nowej specjalności będzie obejmował:

  • Komputerowe wspomaganie zarządzania Fabryką 4.0
  • Wirtualizacja projektowania systemów zrobotyzowanych
  • Diagnostyka predykcyjna systemów
  • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w projektowaniu i utrzymaniu ruchu systemów przemysłowych
  • Języki modelowania wspierające bezpieczeństwo funkcjonalne
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów
  • Nowoczesne metody i narzędzia w projektowaniu systemów automatyki przemysłowej (visiting professor workshop)
  • Warsztaty Edukacja dla Przemysłu 4.0 (visiting professor workshop)

 

Sylabusy przedmiotów prowadzonych w ramach tej specjalności dostępne są na stronie  krk.zut.edu.pl

Cieszymy się, że możemy dołączyć do grona pionierów, dostarczając naszym kandydatom całkowicie nowej jakości w kształceniu zawodowym na poziomie wyższym.

Program kształcenia na naszej nowej specjalności został wyróżniony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na konferencji pt. Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0, która odbyła się w budynku Ministerstwa w dniu 21 lutego 2018 r.

Pełen wideozapis konferencji dostępny jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=1jOUtAdJ750