Pierwszy nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe 2018/2019 w ramach Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu naborów dla pracowników na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe realizowane w roku 2018/2019 w ramach programu Erasmus+.

 

Harmonogram naboru na wyjazdy dydaktyczne:

  • do 1 czerwca: wydziałowy nabór wniosków. Wnioski składane u Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą
  • 4 – 15 czerwca: ocena wniosków przez wydziałową komisję rekrutacyjną
  • do 29 czerwca 2018: ogłoszenie wyników naboru dydaktycznego 2018/2019

 

W ramach naboru kandydat/ka może złożyć tylko jeden wniosek.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znaleźć można na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl

 

Harmonogram naboru na wyjazdy szkoleniowe:

  • do 1 czerwca: centralny nabór wniosków przez Dział Mobilności Międzynarodowej
  • 4 – 15 czerwca: ocena wniosków przez centralną komisję rekrutacyjną powołaną przez Rektora ZUT
  • do 29 czerwca 2018: ogłoszenie wyników naboru szkoleniowego 2018/2019

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znaleźć można na www.erasmusplus.zut.edu.pl