Wydział Elektryczny na konferenecji „People connected by the Sea”

Przedstawiciele Wydziału Elektrycznego wzięli 5 listopada 2008 roku udział w konferencji prezentującej dotychczasowe efekty współpracy w ramach Euroregionu Pomerania. Z racji znaczących dokonań na polu współpracy między jednostkami sektora badawczo-rozwojowego jeden z projektów prowadzonych na Wydziale Elektrycznycznym – Interreg IIIA – zyskał szczególne uznanie w oczach władz Euroregionu, zaprezentowany został jako wzór do naśladowania. Podczas spotkania zaprezentowano również przyszłe plany rozszerzonej platformy kooperacji, w tym zarys dalszego rozwoju sieci BalticNet-PlasmaTec oraz wspólnych, transregionalnych planów dotyczących tematyki energii odnawialnej.