http://www.we.zut.edu.pl

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Zenkera p.t „Wpływ struktury oleju i papieru na relaksację dielektryczną kanałów olejowych transformatorów, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godzinie 10:15 w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37. Promotor: dr hab. inż.[…] Czytaj dalej

Stypendia zamawiane

W tym roku, podobnie jak w ubiegłych Wydział stara się o uzyskanie finansowania tzw. kierunków zamawianych, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 4.1.2. Projekt zatytułowany „Inżynier jutra – uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego celem wzrostu jakości kształcenia na kierunkach Automatyka i Robotyka, Teleinformatyka oraz Mechatronika prowadzonych przez ZUT w Szczecinie” (wnioskowana[…] Czytaj dalej

Wizyta w FSU Volkswagen

23.03.2011r. studenci III roku studiów I stopnia kierunku Automatyka i Robotyka odbyli wycieczkę autokarową do Fabryki Samochodów Użytkowych Volkswagen w Poznaniu. Studenci mieli rzadką okazję prześledzenia całego procesu powstawania produkowanego tam Volkswagena Caddy. Wycieczka zorganizowana jest w ramach prowadzonego na Wydziale Elektrycznym projektu systemowego „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”.

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają  na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Szrota pt.  „Ocena zawilgocenia transformatorów energetycznych z niejednorodną lub zestarzaną izolacją papierowo-olejową, która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2011 r. o godzinie 10:15 w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37. Promotor: dr hab. inż.[…] Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym. Do konkursu mogą przystąpić osoby chcące podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniające warunki określone w § 54, p.5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: podanie życiorys odpis dyplomu nadania stopnia doktora[…] Czytaj dalej

Promocja Wydziału Elektrycznego w Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim

24 marca br. odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim w ramach obchodów 50-lecia Technikum Elektrycznego. Wydział Elektryczny reprezentowali: Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Krzysztof Okarma, dr inż.Jerzy Gajda oraz dr inż. Grzegorz Żegliński. Licznie zgromadzona młodzież z klas maturalnych oraz młodszych, głównie o profilu związanym z elektroniką i teleinformatyką, wysłuchała[…] Czytaj dalej