http://www.we.zut.edu.pl

Nasi studenci wyróżnieni przez Polski Komitet Optoelektroniki SEP

Polski Komitet Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich ogłosił zwycięzców XIX Ogólnopolskiego Konkursu im. Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2009/2010 z dziedziny optoelektroniki. Wśród wyróżnionych znaleźli się studenci naszego wydziału: inż. Bartosz Michałkiewicz oraz inż. Sebastian Matynia. Studenci otrzymali wyróżnienie za pracę dyplomową pt. „Metody charakteryzacji wybranych zintegrowanych pasywnych struktur optycznych na bazie[…] Czytaj dalej

Umowa o współpracy z Uniwersytetem Cambridge

W listopadzie 2010 r. Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych podpisała (w ramach programu Erasmus) umowę o współpracy z University of Cambridge, najbardziej renomowanym uniwersytetem brytyjskim, zajmującym 5. miejsce na świecie na tzw. Liście Szanghajskiej 2010. Współpraca dotyczy zastosowań nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego w przetwarzaniu energii elektrycznej. Wg Listy Szanghajskiej najlepsze uniwersytety świata w roku 2010 to: Harvard University[…] Czytaj dalej

Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2011

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych jest organizatorem tegorocznej edycji Międzynarodowego Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2011. Sympozjum to już 47. spotkanie pracowników krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych i przemysłowych zajmujących się szeroko pojętą tematyką maszyn elektrycznych. Stanowić będzie forum do wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych prac dotyczących teorii, badań, eksploatacji i diagnostyki maszyn i napędów elektrycznych.[…] Czytaj dalej

Wizyta w Uniwersytecie w Brunszwiku

W dniach 09.12.2010-12.12.2010 pracownicy Katedry Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych (prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka, dr inż. Piotr Paplicki, dr inż. Sebastian Szkolny) przebywali z wizytą roboczą w Instytucie Maszyn Elektrycznych Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku, Niemcy. Podczas wyjazdu, w ramach umowy o współpracy obu jednostek, omawiane były problemy projektowania nowoczesnych maszyn elektrycznych do napędu samochodów[…] Czytaj dalej

Rewizyta w Politechnice Praskiej

W dniach 26.12.2010–29.12.2010 z rewizytą roboczą, w ramach umowy międzynarodowej pracownik naszego Wydziału prof. Z. Frąckiewicz wraz ze swoim doktorantem mgr inż. Jackiem Grochowalskim odwiedzili Katedrę Napędów Elektrycznych i Trakcji Wydziału Elektrycznego Politechniki Praskiej. Przedmiotem wizyty było zapoznanie się z wyposażeniem laboratoriów naukowych i dydaktycznych partnera oraz określenie zakresu i możliwości prowadzenia wspólnych badań w[…] Czytaj dalej

Umowa o współpracy z Federalnym Uniwersytetem Rio de Janeiro

W dniu 4 stycznia 2011 r. Wydział Elektryczny podpisał umowę o współpracy akademickiej i technicznej, naukowej i kulturalnej z Federalnym Uniwersytetem Rio de Janeiro. Współpraca polegać będzie na wymianie wykładowców, studentów i pracowników techniczno-administracyjnych oraz prowadzeniu wspólnych badań naukowych.