Immatrykulacja studentów Wydziału Elektrycznego `2010

8 października odbyła się uroczysta immatrykulacja 263 studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja oraz elektrotechnika. W tym gronie, mamy w tym roku 12 kobiet. Władze Uczelni reprezentował Prorektor ds. kształcenia, dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT.

Dziekan, dr hab. inż. Stefan Domek, prof. ZUT witając przybyłych na uroczystość studentów powiedział m.in.: Wydział, który wybraliście jest jednym z najstarszych wydziałów naszej uczelni. Prowadzimy trzy kierunki studiów na dwóch poziomach kształcenia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia doktoranckie, inaczej III stopnia. Wszystkie kierunki studiów Wydziału uzyskały najwyższą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej a także posiadają akredytację FEANI, czyli Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich. Jest mi niezmiernie miło, że podjęliście ambitną decyzję i zdecydowaliście się na studia na naszym wydziale. Studia techniczne kształcą specjalistów inżynierów, którzy są bardzo poszukiwani na rynku współczesnych, zaawansowanych technologii. Mimo, że są relatywnie trudniejsze od studiów na kierunkach humanistycznych, stać się mogą dla Was wielką przygodą intelektualną i przynieść Wam ogromną satysfakcję. Satysfakcję tym większą im aktywniej wykorzystacie możliwości, jakie stwarza kilka lat studiów na naszym wydziale. Około stu lat temu elektryczność stała się podstawą dynamicznego rozwoju techniki i motorem wielkich przemian cywilizacyjnych. Dziś jesteśmy naocznymi świadkami kolejnego burzliwego rozwoju tej obszernej dziedziny nauki i techniki obejmującej zagadnienia związane z elektrotechniką, elektroniką, automatyką, informatyką i telekomunikacją.

Odnawialne źródła energii, nowoczesne przetworniki energii elektrycznej, metody elektromagnetycznych badań nieniszczących, ekologiczne źródła światła, technologia zimnej plazmy, komputerowe systemy sterowania i nadzoru w technice i medycynie, robotyka, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, telemetria, multimedia, fotonika, technika światłowodowa, telewizja cyfrowa, Internet, to tylko niektóre z przykładów współczesnych obszarów intensywnych badań w tej dziedzinie prowadzonych na świecie. W gospodarce opartej na wiedzy, która dziś decyduje o rozwoju świata, potrzebni są specjaliści otwarci na nowości, znający najważniejsze osiągnięcia w zakresie teorii a równocześnie najnowsze dokonania w rozwoju technologii. Mogę Państwa zapewnić, że nasi absolwenci spełniają te kryteria a uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera, a jeszcze bardziej magistra inżyniera lub doktora nauk technicznych na naszym wydziale gwarantuje w przyszłości ciekawą i dobrze płatną pracę.

Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju, dr inz. Marcin Hołub w krótkiej prezentacji przybliżył nowoprzyjętym studentom naszą uczelnie i wydział oraz opowiedział o możliwościach i szansach, jakie daje podjęcie studiów na Wydziale Elektrycznym.

W najważniejszej części tej uroczystości, immatrykulacji – Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT wspólnie z dziekanem Wydziału dr hab. inż. Stefanem Domkiem, prof. ZUT wręczyli indeksy studentom a także listy gratulacyjne Rektora wyróżniającym studentom naszego Wydziału, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w minionym roku akademickim. Są to:

  • na kierunku Automatyka i Robotyka – pan Jakub Lisowski, studia stacjonarne II stopnia, rok I
  • na kierunku Elektronika i Telekomunikacja – pan Karol Borkowski, studia stacjonarne II stopnia, rok I
  • na kierunku Elektrotechnika – pan Tomasz Kiezik, studia stacjonarne I stopnia, rok II

Na uroczystości był również obecny przedstawiciel firmy Bernecker&Reiner Pan Piotr Huryń, który wręczył pięciu naszym studentom certyfikaty firmy:

  • Bartłomiej Gierałtowski
  • Artur Szeniak
  • Tomasz Galera
  • Krzysztof Ziółkowski
  • Grzegorz Terlecki

Bernecker&Reiner to najbardziej innowacyjny, według rankingów prowadzonych przez międzynarodowe czasopisma specjalistyczne, europejski producent komputerowych układów automatyki.

Po wręczeniu indeksów, listów gratulacyjnych i certyfikatów, dr inż. Piotr Cierzniewski z Katedry Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych wygłosił interesujący wykład pt. Instalacje i systemy oświetleniowe.

Uroczystość uświetniły pieśni akademickie w wykonaniu Chóru Akademickiego imienia prof. Jana Szyrockiego . Dziekan dodał, że nagrania te zostały zrealizowane na naszym wydziale, w laboratorium inżynierii dźwięku.

Studenci studiów niestacjonarnych indeksy z rąk Pana Dziekana odebrali 16 października 2010 r.