Nowy kierunek studiów „Teleinformatyka” na naszym Wydziale

Z radością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2010 r. otrzymaliśmy zgodę na prowadzenie przez nasz Wydział studiów pierwszego stopnia na unikalnym w kraju kierunku „teleinformatyka” (prowadzą go tylko dwie uczelnie w Polsce).

„Teleinformatyka jako nauka, to jedna z dziedzin informatyki, która zajmuje się wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej do przekazywania informacji między komputerami. Najpopularniejszą dotąd realizacją jest Internet.” (za: encyklopedia Wiem).

Kierunek Teleinformatyka kształci specjalistów w zakresie wykorzystania metod i narzędzi informatyki w telekomunikacji i najnowocześniejszych osiągnięć telekomunikacji w informatyce.

Zapraszamy na studia od 1 października 2011 r.

Decyzja MNiSW