Wyniki oceny parametrycznej MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło ocenę parametryczną jednostek naukowych wraz z ustaloną kategorią. Wydział Elektryczny znalazł się w grupie takich uczelni jak: Politechnika Wrocławska, Poznańska, Gdańska i uzyskał druga kategorię, plasując się na 23 miejscu w swojej dziedzinie „Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne”.

Wyniki oceny parametrycznej w kategorii Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne