http://www.we.zut.edu.pl

Wybrano nowego Dziekana

Zgodnie z Komunikatem nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2010 r. Dziekanem Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na kadencję 2010-2012 został wybrany jednogłośnie Dr hab. inż. Stefan Domek, prof. nadzw. ZUT Gratulujemy Panu Dziekanowi.

Listy gratulacyjne dla Prezesów Szczecińskiego Oddziału SEP

8 kwietnia 2010 roku Wydział Informatyki gościł Prezesów Szczecińskiego Oddziału SEP dra inż. Piotra Szymczaka i mgra inż. Adama Borguńskiego oraz władze Wydziału Elektrycznego, z Dziekanem prof. dr hab. inż. Stefanem Domkiem na czele. W spotkaniu udział wzięli również studenci i pracownicy związani ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Podczas spotkania Dziekan Wydziału Informatyki dr hab. inż.[…] Czytaj dalej

Umowa o współpracy z VI LO w Szczecinie

8 kwietnia 2010 r. podpisano kolejne porozumienie o współpracy ze szkołą średnią, tym razem z VI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. W uroczystości udział wzięły władze wydziału, pani dyrektor VI LO dr Maria Zalewska i koordynator działań ze strony szkoły Pani dr Aneta Mika. Porozumienie przewiduje między innymi wymianę doświadczeń w obszarze nauki i dydaktyki oraz[…] Czytaj dalej

Spotkanie projektu PlasTEP

16 marca Wydział Elektryczny był gospodarzem spotkania projektowego w ramach realizowanego projektu „Dissemination and fostering of plasma based technological innovation for environment protection in BSR”. W spotkaniu udział wzięło 25 uczestników, w tym z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy oraz Łotwy. Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego, dr hab. inż. Stefan Domek. Tematyka spotkania obejmowała metodologię[…] Czytaj dalej

IX Sympozjum Niepewność Pomiarów

W dniach 15 – 19 lutego w Świnoujściu odbyło się IX Sympozjum Niepewność Pomiarów, zorganizowane przez Zakład Metrologii Katedry Sterowania i Pomiarów Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Podczas otwarcia Sympozjum uczestników powitał prodziekan Wydziału Elektrycznego ZUT, prof. Ryszard Pałka, a wiceprezes Głównego Urzędu Miar, Włodzimierz Popiołek, odczytał list od pani prezes GUM, Janiny[…] Czytaj dalej

Kolejny projekt europejski na Wydziale Elektrycznym

Zgodnie z porozumieniem na realizację projektu z dnia 11 stycznia 2010 roku Wydział Elektryczny ZUT przystąpił do realizacji projektu: „Dissemination and fostering of plasma based technological innovation for environment protection in BSR – PlasTEP” dofinansowanego w ramach programu Baltic Sea Region Programme 2007-2013. Międzynarodowy projekt PlasTEP będzie realizowany przez konsorcjum 15 jednostek z 8 krajów[…] Czytaj dalej