Kolejny projekt europejski na Wydziale Elektrycznym

Zgodnie z porozumieniem na realizację projektu z dnia 11 stycznia 2010 roku Wydział Elektryczny ZUT przystąpił do realizacji projektu: „Dissemination and fostering of plasma based technological innovation for environment protection in BSR – PlasTEP” dofinansowanego w ramach programu Baltic Sea Region Programme 2007-2013.

Międzynarodowy projekt PlasTEP będzie realizowany przez konsorcjum 15 jednostek z 8 krajów basenu morza bałtyckiego, we współpracy z siecią kompetencyjną BalticNet-PlasmaTec e.V. z siedzibą w Greifswaldzie, Niemcy, a zrzeszającą jednostki naukowo-badawcze i małe firmy posiadające doświadczenie w zastosowaniach technologii plazmowych związanych m.in. z ochroną środowiska.

Celem projektu jest rozpowszechnienie w krajach nadbałtyckich wiedzy na temat możliwości stosowania technologii plazmowych do oczyszczania gazów spalinowych i innych gazów odlotowych ze szkodliwych tlenków azotu, tlenków siarki i lotnych związków organicznych oraz usuwania plam ropy z wody morskiej. Promowanie technologii plazmowych będzie realizowane w dwojaki sposób: poprzez działania marketingowe skierowane do społeczeństwa, władz lokalnych i firm, oraz budowę demonstracyjnych urządzeń plazmowych.

Dalekosiężnym celem projektu jest uczynienie regionu Morza Bałtyckiego europejskim centrum pro-ekologicznych technologii plazmowych. Całkowity budżet projektu wynosi 3 820 006 Euro, w tym budżet Wydziału 267 100 Euro, refinansowane jest 85% wydatków kwalifikowalnych. Projekt realizowany jest przez zespół pracowników i doktorantów Katedry Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych.