Nowe uprawnienia habilitacyjne dla Wydziału

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 25 stycznia 2010 r. Wydziałowi Elektrycznemu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie Automatyka i Robotyka.

Tym samym Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie w dwóch dyscyplinach elektrotechnika oraz automatyka i robotyka.