Posiedzenie Komisji Informatyki PAN

Komisja Informatyki PAN zaprasza Członków Komisji, pracowników naukowych, doktorantów i studentów na posiedzenie, które odbędzie się 25 czerwca 2019 r. o godz. 10.15 w sali 25 drugiego budynku Wydziału Informatyki (WI2) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 52.

W czasie posiedzenia dr inż. Marcin Hernes, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przedstawi referat zatytułowany: „Technologie kognitywne w systemach informatycznych zarządzania”.

Streszczenie: Współczesne systemy informatyczne zarządzania powinny posiadać funkcje automatycznej analizy rzeczywistego znaczenia obserwowanych zjawisk i procesów biznesowych oraz automatycznego podejmowania decyzji, na poziomie taktycznym i operacyjnym oraz strategicznym. Realizacja tych funkcji może być dokonana z wykorzystaniem technologii kognitywnych posiadających zdolności poznawcze umożliwiające uczenie się poprzez doświadczenie empiryczne zdobywane na drodze bezpośredniej interakcji z otoczeniem. Celem prowadzonych badań jest opracowanie metod wspomagania wybranych procesów biznesowych w systemach informatycznych zarządzania z wykorzystaniem architektury kognitywnej.