Spotkanie projektu PlasTEP

16 marca Wydział Elektryczny był gospodarzem spotkania projektowego w ramach realizowanego projektu „Dissemination and fostering of plasma based technological innovation for environment protection in BSR”. W spotkaniu udział wzięło 25 uczestników, w tym z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy oraz Łotwy. Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego, dr hab. inż. Stefan Domek. Tematyka spotkania obejmowała metodologię pomiarów i standaryzację metod porównywania różnych systemów plazmowych. Częścią spotkania była wizyta prezentująca instalację oczyszczania spalin metodą szybkiej wiązki elektronowej w elektrociepłowni Pomorzany ZEDO SA.