Umowa o współpracy z VI LO w Szczecinie

8 kwietnia 2010 r. podpisano kolejne porozumienie o współpracy ze szkołą średnią, tym razem z VI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. W uroczystości udział wzięły władze wydziału, pani dyrektor VI LO dr Maria Zalewska i koordynator działań ze strony szkoły Pani dr Aneta Mika.

Porozumienie przewiduje między innymi wymianę doświadczeń w obszarze nauki i dydaktyki oraz innowacji technologicznych, wspieraniu się w zakresie realizacji prac wykonywanych przez studenckie koła naukowe i uczniowskie koła zainteresowań, wspomaganie szerszego udziału młodzieży w imprezach naukowo-technicznych oraz popularyzację kształcenia na Wydziale Elektrycznym.