Uroczystość wręczenia dyplomów

W dniu 29 stycznia 2010 r. w zabytkowej Sali Bogusława w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie absolwenci Wydziału Elektrycznego, w obecności licznie zgromadzonych rodzin i przyjaciół, odebrali z rąk rektora i dziekana dyplomy. Wśród Gości byli również obecni partnerzy z Rady Programowo-Przemysłowej Wydziału Elektrycznego, którzy wspierają działalność badawczo-rozwojową i szkoleniową a także proces dydaktyczny, m.in. poprzez wspólne definiowanie tematów prac dyplomowych, szeroki program praktyk, staży studenckich i szkoleń, różnorodne nagrody.

Najlepsi absolwenci na poszczególnych rodzajach i kierunkach studiów otrzymali nagrody ufundowane przez partnerskie firmy Wydziału. Tegoroczne nagrody ufundowała firma Tieto Polska oraz Oticon Polska. Nagrody otrzymali:

 • mgr inż. Hubert Michalak, studia stacjonarne jednolite magisterskie kierunek Elektronika i telekomunikacja
 • mgr inż. Michał Konrad Brasel, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek Automatyka i robotyka
 • mgr inż. Krzysztof Sokołowski , studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek Elektrotechnika
 • mgr inż. Paweł Lesiecki, studia stacjonarne II stopnia, kierunek Elektronika i telekomunikacja
 • inż. Mieczysław Demski, studia niestacjonarne I stopnia, kierunek Elektronika i telekomunikacja
 • inż. Piotr Włodarczyk, studia niestacjonarne I stopnia, kierunek Elektrotechnika

Najlepszym absolwentem studiów jednolitych magisterskich Wydziału w roku 2009 został pan mgr inż. Hubert Michalak

Nagrody w konkursie dziekana na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2009/20010 otrzymali:

 • na kierunku Automatyka i robotyka:
  Kamil Stateczny – Projekt i konstrukcja robota o kinematyce pająka – opiekun dr inż. Rafał Osypiuk
 • na kierunku Elektronika i telekomunikacja:
  Rafał Szot – Wizualizacja mechatronicznego stanowiska dydaktycznego – opiekun dr inż. Krzysztof Pietrusewicz
 • na kierunku Elektrotechnika:
  Michał Bonisławski – Energoelektroniczny układ obciążający – opiekun dr inż. Marcin Hołub.