9. Sympozjum Techniki Laserowej

W bieżącym roku upływa 50 lat od wynalazku lasera. Zjawisko laserowe zostało przewidziane nieco wcześniej. Technika laserowa rozwija się w kraju intensywnie od początku lat sześćdziesiątych. Pierwszy laser w kraju został uruchomiony w roku 1969. Pierwszymi krajowymi ośrodkami badawczymi, w których uruchomiono lasery były Wojskowa Akademia Techniczna (prof. Z.Puzewicz), Politechnika Warszawska (prof. W.Woliński) i Uniwersytet Adama Mickiewicza (prof. .F.Kaczmarek). Krajowe środowisko naukowo-techniczne techniki laserowej spotyka się od ponad 25 lat na krajowych sympozjach laserowych. Sympozja są organizowane tradycyjnie w Świnoujściu pod auspicjami Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP i Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (poprzednio Politechnikę Szczecińską) we współpracy z Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną.

Dziewiąte Sympozjum Techniki Laserowej odbyło się w dniach 21-25 września 2009.

Prezentowano na nim prace wykonane przez ośrodki krajowe w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Gliwicach i inne. Wygłoszono 46 referatów i zaprezentowano 61 prac w postaci posterów, a w konferencji wzięło udział 127 naukowców.

Prace prowadzone w kraju dotyczą zarówno technologii i konstrukcji nowych laserów oraz sprzętu laserowego jak i ich szerokich zastosowań. Na konferencji zaprezentowano prace z takich dziedzin jak:

 • nowe materiały laserowe,
 • lasery półprzewodnikowe i fotoniczne,
 • lasery światłowodowe,
 • lasery hybrydowe, jonowe i gazowe,
 • lasery bezpieczne dla wzroku,
 • lasery terahercowe,
 • optyczne wzorce czasu,
 • teledetekcja laserowa,
 • zastosowania militarne laserów,
 • pozycjonowanie interferometryczne,
 • wytwarzanie nanostruktur,
 • laserowa obróbka materiałów,
 • zastosowania medyczne laserów,
 • europejskie infrastrukturalne projekty laserowe.

Główne obszary tematyczne w zakresie techniki laserowej, o relatywnie znacznym finansowaniu, którymi zajmują się ośrodki krajowe, dotyczą teledetekcji, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, medycyny i obróbki materiałów.

Technika laserowa w kraju powoli i systematycznie rozwija się. Aktywne zespoły wchodzą do sieci europejskich uzyskując dostęp do dużej infrastruktury badawczej tworzącej system ERA – Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Jak dotąd nie został jednak przekroczony próg budowy części z tej infrastruktury o rozmiarze europejskim. Wydaje się, że krajowe środowisko naukowo-techniczne powinno dążyć do budowy dużej laserowej infrastruktury badawczej i technicznej. Kilka ośrodków krajowych wydaje się być gotowych do podjęcia takiej inicjatywy.