Rada Przemysłowo-Programowa Wydziału Elektrycznego

Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. powołała Radę Przemysłowo-Programową Wydziału Elektrycznego i zatwierdziła jej statut.

Rada ma na celu ściślejsze powiązanie bieżących działań i zamierzeń Wydziału na najbliższe lata ze strategią działania dominujących podmiotów gospodarczych regionu. Szczególną wagę przywiązuje się do sektorów przemysłowych związanych z obszarami automatyki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki i telekomunikacji.

Inauguracyjne posiedzenie Rady, w którym uczestniczyli zaproszeni do współpracy przedstawiciele przedsiębiorstw, władz samorządowych oraz profesorowie i przedstawiciele władz wydziału, odbyło się w dniu 17 listopada 2009 r.

Skład Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego

Lp. Imię Nazwisko Firma Funkcja
1 Andrzej Bendig-Wielowiejski Unizeto Technologies S.A. Prezes Zarządu
2 Krzysztof Czopek Telekomunikacja Polska S.A. Dyrektor Regionu Grupy TP Północ
3 Zbigniew Glapa Selfa Grzejnictwo Elektryczne S.A. Prezes Zarządu
4 Piotr Huryń B&R Automatyka Przemysłowa Dyrektor Regionu Szczecin
5 Bogusław Jarmuż PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Dyrektor ds. Technicznych
6 Krzysztof Kowalski DGS Poland sp. z o.o Dyrektor Generalny
7 Wiesław Łodzikowski Telewizja Polska S.A. Dyrektor Biura Technologii i Inwestycji
8 Artur Masłowski ASTOR Dyrektor Oddziału ASTOR Stargard
9 Mirosław Moroz ELBACO Prezes Zarządu
10 Jarosław Mroczek EPA Prezes Zarządu
11 Janusz Pribulka Sagra Technology Prezes Zarządu
12 Leszek Trachimowicz Polska Żegluga Morska P.P. Dyrektor Pionu Techniczno-Inwestycyjnego
13 Jarosław Wąsikowski Bosch Rexroth Pełnomocnik Bosch Rexroth Sp. z o.o. w Regionie Zachodniopomorskim
14 Wojciech Zaremba Tieto Polska Country Manager
15 Jacek Baraniecki Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej
16 Piotr Szymczak Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Szczecin Prezes Zarządu
17 Stanisław Bańka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Profesor
18 Andrzej Brykalski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Profesor
19 Jan Purczyński Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Profesor
20 Stefan Domek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Dziekan Wydziału Elektrycznego
21 Ryszard Pałka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Prodziekan do spraw kształcenia
22 Marcin Hołub Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Prodziekan do spraw Organizacji i Rozwoju
23 Roman Kaszyński Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Przewodniczący Wydziałowej Komisji do Spraw Jakości Kształcenia
24 Krzysztof Pietrusewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Pełnomocnik dziekana do spraw współpracy z przemysłem