Sukcesy studentów naszego Wydziału

Studenci naszego Wydziału wzięli udział w Europejskich zawodach „Management Cup `09” organizowanych przez EUREL. Zawody odbyły się w dniach 23-25.09.2009, a drużyna w składzie:

  • Paweł Frankowski (kapitan) – WE ZUT
  • Krzysztof Garecki – WE ZUT
  • Grzegorz Andrusiewicz – WI ZUT
  • Daniel Olszak – WI ZUT

zajęła pierwsze miejsce.

Chwilę później miało miejsce kolejne wydarzenie, podczas którego studentka naszego wydziału została nagrodzona…

Forum Młodych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU Youth Forum) odbyło się w Genewie w dniach 5-9.10.2009. Na podstawie zgłoszonych wcześniej artykułów 300 osób ze 150 krajów zostało nagrodzonych uczestnictwem w sympozjach i panelach dyskusyjnych.
Konferencje te obejmowały tematyką ICT (information and communication technologies) oraz wdrażanie ICT w krajach rozwijających się (idea FTTH i FTTB, Web 2.0, sens stosowania ICT w szkołach, synergia sektora prywatnego i publicznego przy regulacjach prawnych dotyczących
standaryzacji i ICT).

Osobą nagrodzoną z Polski jest Aleksandra Miętus, studentka V roku Elektroniki i Telekomunikacji WE ZUT (specjalność CTM).