Profesor Ryszard Pałka wybrany do Rady Doskonałości Naukowej

1 czerwca 2019 r. rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi.

Miło nam poinformować, że pracownik naszego Wydziału – prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka – wybrany został na członka RDN jako jeden z trzech przedstawicieli dyscypliny naukowej: automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Serdecznie gratulujemy!