Patronat nad Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych

17 grudnia podpisano porozumienie o współpracy oraz o objęciu patronatem Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych (dawne TME) w Szczecinie. W uroczystości udział wzięły zarówno władze wydziału jak i pani dyrektor Zespołu Szkół mgr inż. Beata Miętus. Porozumienie przewiduje między innymi wymianę doświadczeń, aktualizację oferty dydaktycznej obu jednostek, wspomaganie szerszego udziału młodzieży w imprezach naukowo-technicznych oraz popularyzację kształcenia na Wydziale Elektrycznym.