Powołanie rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

1 grudnia 2008 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka wręczyła akt powołania pierwszemu rektorowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nowa uczelnia powstała na mocy ustawy z dnia 5 września 2008 roku (Dz. U. Nr 180, poz. 1110) z połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie. Pierwszym Rektorem ZUT został prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, dotychczasowy Rektor Politechniki Szczecińskiej. W spotkaniu uczestniczyła także sekretarz stanu w MNiSW, prof. Grażyna Pawelska-Skrzypek oraz prof. Jan Bronisław Dawidowski, rektor Akademii Rolniczej.

Łączenie uczelni to bardzo dobry sposób na tworzenie silnych ośrodków akademickich, podnoszenie konkurencyjności i podwyższanie jakości prowadzonych badań naukowych – powiedziała minister Kudrycka, wręczając akt powołania prof. Włodzimierzowi Kiernożyckiemu.