Uroczystość rozdania dyplomów

W dniu 27 lutego 2009 r. w zabytkowej Sali Bogusława w Zamku Książąt Pomorskich 294 absolwentów Wydziału Elektrycznego, w obecności licznie zgromadzonych rodzin i przyjaciół, odebrało z rąk rektora i dziekana dyplomy. Wśród Gości byli również obecni partnerzy z przemysłu, m.in.: Bosch Rexroth, PŻM, LM GlassFiber, Tieto Polska, ASTOR którzy wspierają działalność badawczo-rozwojową i szkoleniową a także proces dydaktyczny, m.in. wspólne definiowanie tematów prac dyplomowych, szeroki program praktyk, staży studenckich i szkoleń, różnorodne nagrody.

Najlepsi absolwenci na poszczególnych rodzajach i kierunkach studiów otrzymali nagrody ufundowane przez partnerskie firmy Wydziału. Tegoroczne nagrody ufundowała firma Tieto Polska.

 • inż. Dariusz Skórski, studia niestacjonarne I stopnia, kierunek Elektrotechnika
 • inż. Henryk Rusielewicz, studia niestacjonarne I stopnia, kierunek Elektronika i Telekomunikacja
 • mgr inż. Łukasz Urbański, jednolite studia magisterskie, kierunek Automatyka i Robotyka
 • mgr inż. Jacek Grochowalski, jednolite studia magisterskie, kierunek Elektrotechnika

Najlepszym absolwentem Wydziału w roku 2007/2008 został student jednolitych studiów magisterskich na kierunku Elektronika i telekomunikacja mgr inż. Remigiusz Witek, któremu dodatkową, specjalną nagrodę ufundowała w tym roku Polska Żegluga Morska.

Nagrody w konkursie dziekana na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2007/2008 otrzymali:

 • na kierunku: Automatyka i Robotyka:
  Amadeusz Fedus, Projekt i realizacja równoległego manipulatora o 6-ciu stopniach swobody – opiekun pracy dr inż. Rafał Osypiuk
 • na kierunku: Elektronika i telekomunikacja:
  Radosław Borowicz i Wojciech Leśniak, Projektowanie szerokopasmowych radiowych systemów dostępowych do Internetu – opiekun prof. dr hab. Irena Kruk
 • na kierunku: Elektrotechnika:
  Mariusz Świder, Projekt zewnętrznej instalacji oświetleniowej fortu i latarni morskiej w Kołobrzegu – opiekun pracy dr inż. Piotr Cierzniewski

Uroczystość uświetnił swoim występem chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego pod dyrekcją pani dr Iwony Charkiewicz.